English Version

Kurzusok

Tanszékünk által oktatott kurzusok (további információk, a Tanrend oldalon és az oktatók weboldalain):

Őszi félév
BSc-s órák
Diszkrét modellezés Gy
Gráfok és algoritmusok elmélete E
Gráfok és algoritmusok elmélete Gy
Gráfok és algoritmusok elmélete Gy
Véges matematika 1 EA
normál E
haladó E
intenzív E
Véges matematika 1 EA-tk E
Véges matematika 1 GY Gy
normál Gy
normál Gy
tanár Gy
tanár Gy
tanár Gy
tanár Gy
tanár Gy
tanár Gy
haladó tanár Gy
haladó Gy
haladó Gy
haladó Gy
intenzív Gy
intenzív Gy
Véges matematika 2 EA
BSc keresztfélév, normál E
tanár (középisk.) E
Véges matematika 2 GY
BSc keresztfélév, normál Gy
BSc keresztfélév, normál Gy
tanár (középisk.) Gy
tanár (középisk.) Gy
MSc-s órák
Adatbányászat E
Adatbányászat Gy
Algoritmuselmélet E
Algoritmuselmélet Gy
Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása 1 E
Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása 1 Gy
Alkalmazott diszkrét matematika szeminárium Sz
Bioinformatika E
Bioinformatika Gy
Bonyolultságelmélet E
Bonyolultságelmélet Gy
Bonyolultságelmélet szeminárium Sz
Diszkrét matematika 1 E
Diszkrét matematika 1 Gy
Diszkrét matematika 1 Gy
Halmazelmélet 1 E
Kódok és szimmetrikus struktúrák E
Válogatott fejezetek a gráfelméletből E
WWW és hálózatok matematikája E
Mat. tanár MSc
Diszkrét matematika blokk 1Kombinatorikai feladatmegoldó gyakorlat Gy
Diszkrét matematika blokk 3. E
Matematika alapjai 2. E
Véges matematika L
Specik, egyebek
Adatbányászat szeminárium Sz
Adatvizualizációs műhely E
Extremális gráfok Sz
Extremális halmazrendszerek szeminárium Sz
Extremális kombinatorika E
Halmazelmélet szeminárium Sz
Hogyan foglalkozzunk tehetséges gyerekekkel? I Sz
Hogyan foglalkozzunk tehetséges gyerekekkel? 2 Sz
Keresés és kommunikációs komplexitás szeminárium Sz
Kombinatorika szeminárium Sz
Kriptológia szeminárium Sz
Matematika-informatika szeminárium (Bolyai kollégium) S
Modellelmélet S
Nagy hálózatok szeminárium Sz
Véges geometria szeminárium Sz


Tavaszi félév

BSc-s órák
Adatbányászat E
Adatbányászat Gy
Adatbányászat Gy
Algoritmusok tervezéseés elemzése I E
Algoritmusok tervezéseés elemzése I GY
Algoritmusok tervezéseés elemzése I GY
A matematika alapjai E
A matematika alapjai Gy
A matematika alapjai Gy
A matematika alapjai Gy
Diszkrét modellezés Gy
Halmazelmélet E
Matematikai logikaE-m E
Matematikai logikaG-m Gy
Matematika alapjai Gy
Matematika alapjai Gy
Matematika alapjai Gy
A matematika alapjai Gy
Számítástudomány E
Számítástudomány Gy
Számítástudomány Gy
Számítástudomány Gy
Véges matematika 1 EAnormál, keresztfélév E
Véges matematika 1 EA-tkkeresztfélév E
Veges matematika 1 GYnormál BSc, keresztfélév Gy
Veges matematika 1 GYnormál tanár, keresztfélév Gy
Véges matematika 2 EA
normál E
haladó E
intenzív E
tanári E
Véges matematika 2 GY
normál Gy
normál Gy
haladó Gy
haladó Gy
haladó Gy
intenzív Gy
tanári Gy
MSc-s órák
Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása II E
Alkalmazott diszkrét matematika szeminárium Sz
A kombinatorikus optimalizálás műszaki alkalmazásai E
Bioinformatika E
Bioinformatika Gy
Bonyolultságelmélet szeminárium Sz
Diszkrét matematika II E
Extremális kombinatorika E
Véletlen struktúrákés alkalmazasok E
Geometriai algoritmusok E
Gráfelmélet szeminárium E
Halmazelmélet 2 E
Kriptológia E
Kriptológia Gy
Válogatott fejezetek a gráfelméletből E
Mat. tanár MSc
Diszkrét matematika blokk 2. Gráfelmélet és algoritmusok E
Matematika alapjai L
Véges matematika L
Osztatlan mat. tanár, saját tárgyak
InformatikaG-ta Gy
Szakterületi záróvizsga
Szakterületi záróvizsga
Specik, szemináriumok
Adatbányászat szeminárium Sz
Adatvizualizációs műhely S
Alkalmazott titkositas szem Sz
Extremális gráfok S
Extremális halmazrendszerek szeminárium Sz
Halmazelmélet Gy
Halmazelmélet szeminárium Sz
Hogyan foglalkozzunk tehetseges gyerekekkel? 1 S
Hogyan foglalkozzunk tehetseges gyerekekkel? 2 S
Ismeretterjesztő matematika E
Keresés és kommunikációs komplexitás szeminárium Sz
Kombinatorika szeminárium Sz
Kriptológia szeminárium Sz
Matematika-informatika szeminárium (Bolyai kollégium) S
Véges geometria szeminárium Sz
Kombinatorikus geometria S
Szimmetrikus struktúrák E
Valószínűségi és algebrai módszerek a kombinatorikában E